RCCSE中国学术期刊评价信息征集系统
排 名
学刊名称
等 级
学科类型
所在地
期刊数
1食品科学A+食品科学技术北京52
2现代食品科技A+食品科学技术广东52
3中国粮油学报A+食品科学技术北京52
4食品科学技术学报A食品科学技术北京52
5中国食品学报A食品科学技术北京52
6包装与食品机械A食品科学技术安徽52
7食品工业科技A食品科学技术北京52
8食品与机械A食品科学技术湖南52
9中国油脂A食品科学技术陕西52
10食品与发酵工业A食品科学技术北京52
11保鲜与加工A-食品科学技术天津52
12食品科技A-食品科学技术北京52
13食品与生物技术学报A-食品科学技术江苏52
14中国酿造A-食品科学技术北京52
15中国乳品工业A-食品科学技术黑龙江52
16中国调味品A-食品科学技术黑龙江52
17食品研究与开发B+食品科学技术天津52
18酿酒科技B+食品科学技术贵州52
19中国食物与营养B+食品科学技术北京52
20中国食品添加剂B+食品科学技术北京52

微信扫一扫
关注评价网